Estate planning – minder of geen erfbelasting

Jacques Janssen van Janssen Belastingadvies is lid van Register Belastingadviseurs en lid van Register Estate Planners. Door deze combinatie van zowel belastingrecht als erfrecht onderscheiden wij ons in positieve zin van de accountant en de notaris. U benut het beste van deze twee werelden. Dit levert u direct financieel voordeel op.

U krijgt advies of het zinvol is om een testament op te laten stellen, war u hiermee kan bereiken en wat u hierin op moet nemen. Wat kunt u vervolgens doen om minder erfbelasting te betalen zodat erfgenamen meer overhouden. Is het verstandig om schenkingen te doen en zo ja voor welke bedragen en in welke vorm.

Regel het nu; dan hoeft u er straks niet wakker van te liggen. We hebben u veel te bieden en helpen u graag.

Bel Janssen Belastingadvies (040) 263 11 27 of maak een afspraak op onze website Janssen Belastingadvies 

Liever geld naar erfgenamen dan naar belastingdienst? Regel het nú.

Bent u er zeker van dat de mensen die u na aan het hart liggen goed verzorgd achterblijven na uw overlijden? Hebt u maatregelen genomen om te voorkomen dat er problemen rijzen bij uw overlijden? Gaat uw geld naar de juiste mensen en wordt er niet teveel erfbelasting betaald?

Als estateplanner (estate = Engelse woord voor nalatenschap) adviseren wij u wat u nú kunt regelen zodat u daar later niet meer wakker van hoeft te liggen.

Wij bespreken met u of het noodzakelijk is om een testament te maken, wat u hierin kan – of moet – regelen, hoe u de belastingheffing over de nalatenschap beperkt en dragen u allerhande tips aan.

Maak een afspraak met ons op www.erfbelastingeindhoven.nl en wij bespreken met u uw wensen en mogelijkheden.

Checklist belastingaangifte particulier 2014

Ofschoon de indruk gewekt wordt dat een belastingaangifte heel gemakkelijk is blijkt dat in de praktijk niet zo gemakkelijk te zijn. Zelfs de belastingdienst geeft toe dat zij moeite heeft om alle wijzigingen bij te houden.
Het is ons vak om belastingwijzigingen te blijven volgen en onze cliënten te adviseren gebruik te maken van eventuele belastingbesparing.

We hebben een checklist belastingaangifte opgesteld welke zeer uitvoerig is en aandacht besteedt aan de meest voorkomende situaties en aftrekposten. De lijst is erg uitvoerig en mogelijk zijn een aantal situaties niet op u van toepassing.

Download hier de checklist belastingaangifte 2014 en bel ons voor een afspraak ( 040) 263 11 27 voor het opstellen van uw belastingaangifte.
Checklist belastingaangifte 2014

U voorkomt hiermee gedonder met de belastingdienst en weet dan zeker dat al uw belastingvoordelen zijn benut; bovendien wordt u belastingaangifte zowel door ons als de belastingdienst snel afgewikkeld. U weet dan waar u financieel aan toe bent.

Ga zelf niet zitten rommelen; de belastingdienst belt u echt niet wanneer u aftrekposten niet benut. Zonde… ja toch?

Belastingaangifte 2014

Belastingaangifte 2014 – Eindhoven – Geldrop – Nuenen – Veldhoven

Op zoek naar een belastingadviseur die alles uit uw belastingaangifte haalt?
Of gaat u het zelf proberen? De belastingdienst belt u echt niet op als u aftrekposten niet opvoert of vergeet!
Of vertrouwt u op de vooringevulde aangifte van de Belastingdienst?……..

De Belastingdienst geeft aan dat zij de vele wijzigingen zelf niet meer mij bij kan houden; bovendien zijn er nog veel onvolledigheden (…) in hun automatisering. Het is dus niet verwonderlijk dat “de burger” niet op de hoogte is van de vele jaarlijkse belastingwijzingen. Ook kun je niet zo maar vertrouwen op de gegevens die de Belastingdienst vermeldt op de vooringevulde aangifte (VIA).

U dient de gegevens dus uitgebreid te controleren op juistheid en volledigheid en correcties en aanvullingen zelf door te geven….. 

Belastingaangifte 2014

Belastingaangifte 2014

Janssen Belastingadvies in Nuenen (regio Eindhoven) is lid van Register Belastingadviseurs en verzorgt meer dan 25 jaar belastingaangiften. Ook voor particulieren.

Permanente bijscholing, een goede relatie met de Belastingdienst en een eigen elektronische postbus bij de Belastingdienst zorgen ervoor dat uw belastingaangifte deskundig opgesteld – en snel afgewikkeld – wordt.

Wij verzorgen graag de belastingaangifte voor u. Dat doen wij integer en goed; bovendien weet u waar u financieel aan toe bent en krijgt u geen onverwachte naheffingen van de Belastingdienst.

Bezoek onze website https://www.janssenbelastingadvies.nl en maak een afspraak met ons (040) 263 11 27.
U krijgt hier geen spijt van!!

Te laat met uw belastingaangifte: U krijgt geen uitstel meer …..

belastingaangifte

Waarschijnlijk heeft u nog geen tijd gehad voor de belastingaangifte en heeft u daarom uitstel gevraagd tot 1 september.
U geniet nu lekker van uw vakantie en moet na afloop deze “vervelende”klus nog klaren. Weg vakantiegevoel?

Toch maar de aangifte laten liggen en hopen op goodwill van de Belastingdienst?
Bezorg u zelf geen kater en stuur de aangifte op tijd in. U krijgt anders een boete en mogelijk krijgt u volgend jaar geen uitstel meer!

Stuur uw aangifte zelf op tijd in of laat uw belastingaangifte verzorgen door Janssen Belastingadvies in Nuenen.
Bezoek onze website http://www.janssenbelastingadvies.nl voor het maken van een afspraak of bel (040) 263 11 27.
Uw aangifte wordt op tijd afgewerkt en u heeft alle belastingvoordelen benut.

Geniet van uw vakantie!!

 

 

Einde uitstel belastingaangifte over 2013?

Als u uitstel aangevraagd hebt voor uw belastingaangifte is het belangrijk dat u zich houdt aan de uitsteldatum. U loopt anders het risico op boetes en een eventueel UITSTEL in de toekomst kan daardoor GEWEIGERD worden.

Wij adviseren u daarom de aangifte op tijd in te sturen; eventueel met onze hulp. De aangifte wordt dan op tijd ingevuld en u kunt met een gerust hart op vakantie gaan. U besteedt toch liever uw geld aan uw vakantie dan aan boetes van de Belastingdienst?

Bel ons op (040) 263 11 27 of stuur een mail naar info@janssenbelastingadvies.nl en u krijgt geen gedonder met de Belastingdienst en u kunt heerlijk genieten van uw vakantie of van de WK- voetbal.

Janssen Belastingadvies in Nuenen verzorgt al meer dan 25 jaar belastingaangiften voor particulieren en ondernemers en het kantoor maakt een gestage groei door. Het kantoor is lid van Register Belastingadviseurs hetgeen o.a betekent dat aan permanente bijscholing wordt gedaan waar u profijt van heeft.

Aangifte schenkbelasting vóór 1 maart 2015

Aangifte schenkbelasting vóór 1 maart 2015

Als er in 2014 schenkingen zijn ontvangen, moet hiervoor wellicht aangifte schenkbelasting worden gedaan. Als het totaal van de schenkingen uitkomt boven het bedrag van een ‘normale’ vrijstelling of als de begiftigde een beroep doet op een bijzondere (verhoogde) vrijstelling, dan moet aangifte schenkbelasting worden gedaan. Dit moet dan vóór 1 maart 2015. Als een aangiftebiljet is uitgereikt, kan anders een boete worden opgelegd wegens het te laat doen van aangifte. Is er geen biljet uitgereikt, dan moet hier tijdig om worden verzocht op straffe van een boete. Er hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan als het totaal van de van een schenker ontvangen bedragen onder een normale vrijstelling voor de schenkbelasting valt.
Wij verzorgen graag deze aangifte voor u. Bel naar (040) 263 11 27