Belastingaangifte 2012 – gaat u voor goedkoop of belastingvoordeel?

Een belastingaangifte laten invullen voor een appel en een ei en vervolgens maar hopen dat het goed gaat?

Of “probeert” u het zelf omdat u het al jaren doet ? Belastingdienst zal u echt niet vertellen dat u iets in uw voordeel vergeten bent.Wij doen permanent aan bijscholing en durven gerust te stellen dat we op de hoogte zijn van de laatste belastingwijzigingen …….

Ofschoon de meeste belastingadvieskantoren weinig interesse hebben voor de particuliere “klant” merken wij dat wij door actief te adviseren, in de loop van het jaar, veel tevreden cliënten hebben gekregen. Deze mensen weten ons te vinden voor de jaarlijkse belastingaangifte, maar ook voor de belastingaangifte bij overlijden, aangifte erfbelasting maar ook als zij een eigen onderneming gaan starten. Daarnaast hebben wij veel ervaring in (belasting)advies bij echtscheiding. Kijk maar eens o.a. op onze website voor echtscheiding: http://www.echtscheidingenbelasting.nl

Het aantal klanten groeit fors en daar zijn we erg dankbaar voor !

Gelet op de grote belangstelling voor belastingaangiften over 2012 adviseren wij u om nu of in de loop van december of januari kontakt met ons op te nemen op info@janssenbelastingadvies.nl of (040) 263 11 27 om te overleggen wat wij voor u kunnen betekenen. U krijgt hier geen spijt van!!

tot ziens/horens,

Janssen Belastingadvies | Jacques Janssen

http://www.janssenbelastingadvies.nl

Waarom begint u geen eigen zaak?

Bent u nog in loondienst? Word IB-ondernemer!

Starte een eigen zaak

Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden.

Nederland kent steeds meer zelfstandige ondernemers, ruim 15% van alle mensen die in ons land betaald werk verrichten.

Er zijn veel goede redenen om ondernemer te worden: meer vrijheid, betere kansen op ontplooiing, en natuurlijk economische en financiële redenen.

De overheid stimuleert het zelfstandig ondernemerschap en biedt startende ondernemers volop fiscaal voordeel.

Door al die gunstregelingen voor IB-ondernemers is de belastingdruk op winst uit onderneming veel lager dan op inkomsten uit arbeid. Om u een idee te geven: bij een winst van € 100.000 betaalt een startende IB-ondernemer ruim € 13.000 minder aan belasting dan de man of vrouw in loondienst met eenzelfde salaris. De startende IB-ondernemer moet dan wél voldoen aan het urencriterium.

Voor DGA’s met een BV is dat verschil in belastingheffing een goede reden om na te gaan of zij niet naast de BV een eenmanszaak moeten opstarten, om zo een deel van hun salaris ‘om te bouwen’ naar (veel gunstiger belaste) winst uit onderneming.

Bron: Belastingbelangen

Meer weten? Bel ons voor een afspraak (040) 263 11 27

of kijk op onze site http://www.janssenbelastingadvies.nl

Belasting 2013 – Belasting 2014 – Belasting 2015 – Wat wijzigt er?

Per 1 januari 2013
 • Snellere verhoging AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2021
 • Invoering doorwerkbonus
 • Niet invoeren vitaliteitssparen
 • Terugdraaien afschaffing reiskostenaftrek (inclusief de maatregel auto van de zaak), forensentaks gaat niet door
 • Niet invoeren kilometerheffing
 • Tegemoetkoming renteaftrek op restschulden woning
 • Afschaffing aftrek provisies tussenpersonen
 • Terugnemen maatregel uit Belastingplan 2013 om de vrije ruimte van de werkkostenregeling met 0,1% te verhogen
 • Verruiming uitstelregeling ondernemers voor de BTW, de grens wordt verhoogd van € 12.000 tot € 20.000
Per 1 april 2013
 • Verhoging assurantiebelasting tot 21%
Per 1 januari 2014
 • Afschaffing zorgtoeslag en invoering inkomensafhankelijke zorgpremie
 • Afschaffing aftrek specifieke zorgkosten
 • Verlaging tarief 2e en 3e schijf IB met 4,05%
 • Verlaging toptarief en verlenging 3e schijf IB
 • Beperking fiscale innovatieregelingen (RDA, innovatiebox en WBSO)
 • Koppeling percentage belastingrente VPB aan wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%
 • Koppeling percentage belastingrente overige belastingen aan wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een ondergrens van 4%
 • Jaarlijkse verlaging hypotheekrenteaftrek met 0,5% per jaar, zowel voor bestaande als nieuwe gevallen
 • Vervallen vrijstelling MRB voor oldtimers
 • Verhoging accijns op alcohol
 • Verhoging accijns op diesel en LPG
 • Verhoging maximum arbeidskorting
 • Verhoging algemene heffingskorting
 • Afschaffing BTW-compensatiefonds
Per 1 maart 2014
 • Verhoging accijns op tabak
Per 1 januari 2015
 • Afschaffing alleenstaande ouderkorting en aanvullende alleenstaande ouderkorting
 • Afschaffing ouderschapsverlofkorting
 • Afschaffing aftrek levensonderhoud kinderen
 • Aftopping inkomen voor fiscale opbouw aanvullend pensioen tot € 100.000
 • Verlaging jaarlijkse opbouwpercentage met 0,4%
 • Invoering Winstbox in IB (afschaffing c.q. versobering van ondernemersfaciliteiten

Bron: Register Belastingadviseurs

Checklist belastingaangifte zzp over 2012

Belastingvoordeel

 

Wij stellen veel belastingaangiften op voor ondernemers met name de zzp-er.

Om de aangifte soepel te laten verlopen vragen wij aan de ondernemer om alvast wat zaken voor te bereiden.

Een gemakkelijk hulpmiddel is hierbij onze checklist belastingaangifte zzp over 2012 welke je hieronder aantreft.

checklist ondernemingen over 2012

 

 

Bel voor informatie (040) 263 11 27  of

kijk op onze website:

http://www.janssenbelastingadvies.nl

Verhoging BTW na 1 oktober 2012 niet in rekening gebracht bij afnemer? Bespaartip !

Duidelijkheid over berekening BTW indien tariefsverhoging na 1 oktober 2012 niet in rekening wordt gebracht bij afnemer.

Op prestaties die na 1 oktober worden verricht of (gedeeltelijk) afgerond, moet het nieuwe BTW-tarief van 21% worden toegepast. Als voor deze prestaties al een factuur is uitgereikt voor 1 oktober 2012, dan zal hierbij 19% BTW zijn berekend. In deze gevallen zal er een aanvullende factuur moeten worden uitgereikt voor het tariefverschil van 2%.
Veel ondernemers besluiten echter, in verband met de daaraan verbonden hoge kosten, deze btw niet afzonderlijk in rekening te brengen en dus voor eigen rekening te nemen.

De belastingdienst heeft onlangs een berekeningswijze goedgekeurd waardoor in deze gevallen de af te dragen
omzetbelasting iets lager uitvalt. Onderstaand voorbeeld verduidelijkt de berekeningswijze.

Oorspronkelijke netto-prijs € 100,00
Btw € 19,00
Oorspronkelijke bruto-prijs € 119,00
Reeds op aangifte voldaan € 19,00

Op 1 oktober additioneel verschuldigd:
(21/121)-(19/119) x 119 = € 1,65
En dus NIET 2% x 100 = € 2,00

Het voordeel bedraagt € 0,35 per € 100 netto-factuurwaarde. De berekeningswijze is ook van toepassing op doorlopende diensten.

Bron: Register Belastingadviseurs

“Assurantiebelasting wordt verhoogd naar 21%”

Naar verwachting wordt de assurantiebelasting verhoogd naar 21%.

Afbeelding

Een flink aantal verzekeringen is echter vrijgesteld van assurantiebelasting, zoals o.a.:

 • levensverzekeringen;
 • ongevallen-, invaliditeits-, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 •  ziekte- en ziekekostenverzekeringen, waaronder zorgverzekeringen als bedoeld in de Zorgverzekeringswet;
 • werkloosheidsverzekeringen;
 • transportverzekeringen
 • herverzekeringen; exportkredietverzekeringen.

De assurantiebelasting geldt dus wel voor verzekeringen zoals

 • autoverzekering
 • inboedelverzekering
 • opstalverzekering
 • aansprakelijkheidsverzekering
 • rechtsbijstandverzekering.

De belasting wordt verschuldigd op het tijdstip waarop de premie vervalt. De belasting wordt aangegeven en afgedragen door, kortgezegd, de bemiddelaar.

Bron: Accountancynieuws 12 oktober 2012

Belastingvoordelen voor zzp’ers

Er zijn verschillende fiscale regelingen die bedoeld zijn om het ondernemerschap te bevorderen. Het is belangrijk dat de Belastingdienst u als ondernemer ziet. Daarnaast is onder andere het urencriterium van belang. Om voor zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen moet u minimaal 1.225 uur binnen uw bedrijf werken.

Een aantal fiscale regelingen:

Zelfstandigenaftrek

Als ondernemer komt u in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek: een extra aftrekpost waardoor uw belastbaar inkomen daalt.

Startersaftrek

Deze aftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek.

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost van 12% van uw winst, na aftrek van de ondernemersaftrek.

Kleine ondernemersregeling

Als u in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling, betaalt u minder omzetbelasting.

Leningen aan startende ondernemers

Als startende ondernemer kan een particulier u tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen.

Meewerkaftrek

Als uw partner onbetaald in uw onderneming meewerkt, komt u mogelijk in aanmerking voor meewerkaftrek.

Fiscale oudedagsreserve

Ondernemers kunnen op een fiscaal aantrekkelijke manier een pensioen opbouwen.

Stakingsaftrek en stakingslijfrenteaftrek

Als u stopt met uw onderneming, kunt u in aanmerking komen voor stakingsaftrek.

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

Besteedt u als zzp’er minimaal 500 uur per jaar aan speur- en ontwikkelingswerk, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.

Kinderopvangtoeslag

Als uw kind naar de kinderopvang gaat, kunt u als zzp’er kinderopvangtoeslag krijgen.

Gaat u starten met uw onderneming neem kontakt met ons op (040) 263 11 27 of bezoek onze site http://www.janssenbelastingadvies.nl . Wij vertellen u duidelijk wat er allemaal geregeld moet worden, wat wij eventueel kunnen doen, maar vooral wat U zelf kunt doen.

Janssen Belastingadvies | Jacques Janssen